Kunst en Kerk
Christelijke principes en beeldende kunst
Pietersma ontleent zijn thema's meestal aan de Bijbel. Zijn werk bevindt zich voor een groot deel binnen het domein van geloof, kerk en samenleving.

Kerk en kunst hebben elkaar nodig voor het vinden van wegen om de Bijbelse boodschap te doen herleven.
Kunst kan er toe bijdragen dat de kerk zich meer bewust wordt van haar bijzondere positie in de samenleving. De kerk heeft antwoorden op de nood in deze wereld. Kunst in de Kerk activeert: ze zet in beweging, ontroert, verklaart, verheft, verwijst en troost.

Met deze intentie plaatst Henk Pietersma zijn eigen werk in de samenleving. Zijn kunst blijkt voor veel mensen relevant te zijn in een wereld vol onopgeloste vragen.
Schoonheid en verwondering
De schoonheid van de Bijbel verbindt Pietersma aan de verwondering over de onuitputtelijke mogelijkheden van vorm, kleur, ruimte en materiaal.
Meestal werkt hij voor een langere periode aan n thema. Niet vanuit een rationeel proces met strategische stappen; zijn werken worden niet bedacht. Ze komen meestal voort vanuit een intuëtief proces. Schoonheid en harmonie gaan daarbij vaak samen. Tijdens het maakproces laat Pietersma zich binnen de gekozen thematiek graag leiden door het principe: Waar vraagt het werk nog méér om? Dit proces stopt zodra het schilderij zichzelf presenteert als 'af'.
'In het beste geval vertelt het schilderij mij aan het eind van zijn ontstaan, wat het te zeggen heeft; dan laat ik het los en kan het zonder mij op eigen benen staan'.