•                           
       
     Christelijke principes en beeldende kunst
  Pietersma ontleent zijn thema’s meestal aan de Bijbel. Zijn werk bevindt zich voor een groot deel binnen het domein van geloof, kerk en samenleving.

  Kerk en kunst hebben elkaar nodig voor het vinden van wegen om de Bijbelse boodschap te doen herleven.
  Kunst kan er toe bijdragen dat de kerk zich meer bewust wordt van haar bijzondere positie in de samenleving. De kerk heeft antwoorden op de nood in deze wereld. Kunst in de Kerk activeert: ze zet in beweging, ontroert, verklaart, verheft, verwijst en troost.

  Met deze intentie plaatst Henk Pietersma zijn eigen werk in de samenleving. Zijn kunst blijkt voor veel mensen relevant te zijn in een wereld vol onopgeloste vragen.

   
    Schoonheid en verwondering  
    Naast de inhoud van de Bijbel is voor Henk Pietersma de verwondering over de onuitputtelijke mogelijkheden van vormen, kleuren, ruimte en materiaal de drijvende motivatie achter het maken van beelden.

  Zijn werk ontstaat meestal op intuïtieve wijze en is niet het resultaat van een rationeel proces met strategische stappen. Het streven naar intuïtieve schoonheid is daarbij een leidend principe. Schoonheid vanuit de best denkbare beeldende oplossing voor vragen als: hoe kan het grootser, dieper, milder, aarzelender, overtuigender, sterker, beter etc., al naar gelang het beeld erom vraagt. Dit proces stopt pas als het schilderij zichzelf presenteert als 'af'. Pietersma zegt: 'In het beste geval vertelt het schilderij in de eindfase van zijn ontstaan, wat het mij te zeggen heeft; het kan dan zonder mij verder'.
   
         
Webhosting verzorgd door © Aksint