Credo

Een serie van 76 schilderijen (2015 – 2017) met als thema: Latijnse teksten van de
Rooms Katholieke Mis. Deze komen voor een belangrijk deel overeen met de teksten
van de geloofsbelijdenis van Nicea zoals die in de Protestantse kerk worden gebruikt.
Met persoonlijke reflecties in poëtische vorm, samen met de integrale mis-tekst in het Latijn en in het Nederlands,  gebundeld in een boek met de titel: ‘Credo, geloven op scherp’ (2018).