• Cover 'Ken mijn naam'      
  Ken mijn naam      
  In oktober 2020 verscheen bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn in Amsterdam het boek KEN MIJN NAAM met daarin de afbeeldingen van schilderijen van Henk Pietersma, samen met zijn vijfregelige reflecties daarop.
  Zestig schilderijen maar aanleiding van de namen van Jezus zoals we die in de Bijbel tegenkomen. De Bijbelgedeelten waarin de namen genoemd worden zijn ook in deze uitgave afgedrukt.
  Bij elke afbeelding, reflectie en Bijbeltekst ontstaat zo de mogelijkheid om tot een ‘dieper kijken moment’ te komen dat als basis kan dienen voor een bezinning op de betekenis van Jezus.
  De eerstvolgende tentoonstelling van de schilderijen zal vanwege corona-maatregelen naar verwachting pas in mei 2021 plaatsvinden. Deze tentoonstelling zal dan tevens het decor zijn van een bijzonder presentatiemoment rond het boek KEN MIJN NAAM.
       
         
         
   Cover 'CREDO'      
  CREDO      
         
         
Webhosting verzorgd door © Aksint