Boeken
Ken mijn naam
In oktober 2020 verscheen het boek KEN MIJN NAAM met daarin de afbeelding van schilderijen met vijfregelige reflecties daarop.
Zestig schilderijen naar aanleiding van de namen van Jezus zoals die in de Bijbel genoemd worden. De bijbehorende Bijbelgedeelten zijn ook in deze uitgave afgedrukt.
De afbeeldingen van de schilderijen geven samen met de bijbehorende Bijbeltekst en de korte reflecties van de maker, de mogelijkheid om tot een 'dieper kijken moment' te komen, als basis voor een bezinning op de betekenis van Jezus.

Een presentatie van het boek, in combinatie met een tentoonstelling van de schilderijen heeft vanwege corona-maatregelen in 2020 niet plaats kunnen vinden.
Naar verwachting zal in de maand mei 2021 alsnog een presentatiemoment annex een tentoonstelling worden gehouden. De organisatie is in handen van Stichting De Roos in de Barbarakerk te Culemborg.
Uitg. Buijten & Schipperheijn motief, Amsterdam 2020
Credo, geloven op scherp
Het dagelijks leven in de hedendaagse tijd is niet meer vanzelfsprekend doordrenkt met de waarden van het christelijk geloof. Dit vraagt misschien wel om een heroriëntatie op de bronnen. Met de vraag Wat heeft de eeuwenoude geloofsbelijdenis (nog) te zeggen in het hier en nu? liet Pietersma zich in 76 schilderijen inspireren door de woorden van de Latijnse mis. Bij ieder werk schreef hij een indringende tekst als reflectie op de oorspronkelijke woorden. In het boek is de integrale tekst van de Rooms Katholieke mis, zowel in het Latijn als in het Nederlands opgenomen. Met inleiding van Leo Fijen, hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van KRO-NCRV.
Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2018
Waar was jij...een passie
52 schilderijen staan afgebeeld met evenzoveel indringende teksten in poëtische vorm van de schilder, naar aanleiding van het lijden en sterven van Jezus. Hij liet zich in beeld en woord inspireren door de lijdengeschiedenis zoals die overgeleverd en beschreven staat in de vier evangeliën in de Bijbel. Die teksten (NBV-2004 vertaling) zijn integraal in het boek opgenomen.
Interview met de kunstenaar door Thea Westerbeek.
Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2015
De goedheid op mijn tong gelegd, een psalter
Henk Pietersma schilderde zijn persoonlijke reactie op alle 150 psalmen in krachtige, sprekende kleuren. De titels van de werken verraden zijn Friese afkomst.
Bij ieder schilderij schreef hij een gedicht, als brug tussen de psalm en het schilderij.
Het boek geeft ruime mogelijkheid om op een nieuwe en indringende manier de teksten van de onberijmde psalmen door te laten dringen.
De complete tekst van het Bijbelboek De Psalmen in de NBV-2004 vertaling, heeft in het boek een volledig geïntegreerde plaats.
Uitg. Jongbloed bv/het Nederlands Bijbelgenootschap 2011
Sterke verhalen, kennismaking met de bijbel
Een bundeling van vijftig hervertellingen uit het Oude en Nieuwe Testament door Lily Burggraaf, aangevuld en afgewisseld met drieënvijftig schilderijen van Henk Pietersma.
Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2010
Laudate, Psalmen en beeld
tekst vervangen door:
Een serie van 26 schilderijen bij de Psalmen met gedichten van de kunstenaar. Een 'Woord vooraf' van ds. Arie van der Veer.
uitg. Mozaiek, Boekencentrum Uitgevers, Zoetermeer 2008