• Cover 'Ken mijn naam'      
  Ken mijn naam      
  In oktober 2020 verscheen bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn in Amsterdam het boek KEN MIJN NAAM met daarin de afbeeldingen van schilderijen van Henk Pietersma, samen met zijn vijfregelige reflecties daarop.
  Zestig schilderijen naar aanleiding van de namen van Jezus zoals we die in de Bijbel tegenkomen. De Bijbelgedeelten waarin de namen genoemd worden zijn ook in deze uitgave afgedrukt.
  Bij elke afbeelding, reflectie en Bijbeltekst ontstaat zo de mogelijkheid om tot een ‘dieper kijken moment’ te komen dat als basis kan dienen voor een bezinning op de betekenis van Jezus.
  De eerstvolgende tentoonstelling van de schilderijen zal vanwege corona-maatregelen naar verwachting pas in mei 2021 plaatsvinden. Deze tentoonstelling zal dan tevens het decor zijn van een bijzonder presentatiemoment rond het boek KEN MIJN NAAM.
       
         
         
   Cover 'CREDO'      
  CREDO      
  Credo is de titel en het thema van dit nieuwe boek van de bekende Friese kunstenaar Henk Pietersma. Wat heeft de eeuwenoude geloofsbelijdenis (nog) voor betekenis in het hier en nu? Een tijd waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend ons leven doordrenkt. In 76 werken toont Pietersma ons hoe dat voor hem leeft. Bij ieder werk schrijft hij ook een indringende tekst, geïnspireerd op één woord uit het Credo.

  In deze prachtig verzorgde full colour-uitgave ziet u op iedere rechter pagina een schilderij, en op iedere linker pagina een tekst, met daarbij een schets. Achter in het werk is een lijst met werken opgenomen.

  Met inleiding van Leo Fijen.
       
         
         
   Cover 'Waar was jij"      
  Waar was jij - een passie      
  De bekende schilder Henk Pietersma heeft 52 indringende schilderijen gemaakt en bijbehorende gedichten geschreven bij scènes uit het Lijdensverhaal van Jezus, zoals overgeleverd door de vier evangeliën.      
         
         
  Cover "De goedheid op mijn tong gelegd"      
  De goedheid op mijn tong gelegd - een psalter      
  Krachtige lijnen, robuuste beelden; op de grens van figuratief en abstract. De kunstenaar Henk Pietersma daagt de lezen uit om nieuwe ontdekkingen te doen bij de eeuwenoude teksten van de psalmen. Geoefende lezers lezen ze als nie uw. Zij die helemaal onbekend zijn met de psalmen kunnen hun eigen weg vinden.

  Henk Pietersma schilderde zijn persoonlijke reactie op alle 150 psalmen in krachtige, sprekende kleuren. De titels van de werken verraden zijn Friese afkomst.
  Naast beeld is er ook tekst van zijn hand te vinden: bij ieder schilderij schreef hij een gedicht, als brug tussen de psalm en het schilderij.

  Deze uitgave is uniek, omdat ze de complete bijbeltekst van het boek Psalmen uit De Nieuwe Bijbelvertaling bevat. Hierdoor leent ze zich uitstekend voor het nog eens overdenken wat er geschreven staat.
       
         
         
  Cover "Sterke verhalen"      
  Sterke verhalen      
  Iemand heeft eens gezegd:'Het Nieuwe Testament is de enige detective die overduidelijk de lezer als dader aanwijst'. De Bijbel is inderdaad een spannend boek, maar het vergt zelfs van geïnteresseerde lezers heel wat basiskennis om van A tot Z te blijven boeien. Deze bundel Sterke verhalen helpt een handje. De vijftig hervertelling uit het Oude en Nieuwe Testament vormen samen een fascinerende geschiedenis, vol menselijk drama. Een uitgave die tot aan de ontknoping blijft boeien, niet in de laatste plaats door de expressieve, kleurrijke illustraties van kunstenaar Henk Pietersma      
         
         
  Cover "Laudate"      
  LAUDATE      
  Een serie unieke schilderijen bij de Psalmen met gedichten van de kunstenaar, met een 'Woord vooraf' van ds. Arie van der Veer.

  Eerder ontwierp Henk Pietersma een aantal omslagen voor de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), nu werkt hij al enkele jaren aan het verbeelden van alle 150 psalmen. Met de schilderijen die hij inmiddels maakte exposeert Pietersma door het hele land. In Laudate zijn 26 aansprekende schilderijen en bijbehorende gedichten bijeengebracht.
       
         
Webhosting verzorgd door © Aksint