Algemene thema's
Het oeuvre van Pietersma wordt grotendeels bepaald door werken die ontstaan vanuit betekenisvolle woorden uit de Bijbel. Zo schilderde hij vanuit begrippen als bijvoorbeeld: ‘sta op’, ‘vertrekken’, onderweg’ ‘waar ben je’, ‘terugreis’, ‘ontmoeting’. Begrippen die verbonden zijn met de menselijke begrenzing. Door middel van de schilderijen worden deze woorden verbreed en verdiept.

Pietersma werkt vaak projectmatig:

Van 2006 – 2011 schilderde hij de 150 psalmen.
Van 2012 – 2015 werkte hij aan een serie van 52 schilderijen rond de lijdensgeschiedenis van Jezus.
Vanaf 2015 is Pietersma bezig met een serie schilderijen rond de Latijnse tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea.

Naast deze projecten maakt hij schilderijen die gebaseerd zijn op Bijbelfragmenten en teksten die daaraan verwant zijn. Hij maakt binnen deze gerichtheid ook schilderijen in opdracht.


De titels die Pietersma voor zijn werken gebruikt zijn meestal in het Fries.
 
Klik op de foto voor de vergroting en naam.

Webhosting verzorgd door © Aksint